เครื่องปั้นดินเผากับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

earthenware

1224996114[1][1]เมื่อนานมาแล้วมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ในสมัยโบราณมีวัตถุต่างๆ มากมายที่สร้างขึ้นมาจากฝีมือมนุษย์มีรูปลักษณ์ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบของตนเองมีลวดลายสวมงามของในแต่ละประเทศ แล้วในประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในนั้น บางคนอาจจะเข้าใจว่าเดิมทีแล้วประเทศไทยมีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาประเทศเดียว แต่ที่จริงแล้วมีประเทศอื่นด้วย ตั้งแต่ในสมัยก่อนได้มีการค้นพบว่าคนที่ประเทศอียิปต์โบราณที่บริเวณลุ่มแม่น้ำไนล์ ได้มีเครื่องปั้นวัตถุโบราณมาก่อนไม่ใช่แค่ในประเทศอียิปต์เท่านั้นมีประเทศอื่นด้วยเช่นกัน คือ จีน อาหรับ กรีซ เป็นต้น โดยวัตถุเครื่องปั้นดินเผาในแต่ละประเทศนั้นต่างก็มีลวดลาย การสลัก รูปทรงและรูปแบบ 3 มิติ ที่แตกต่างกัน การที่จะปั้นเครื่องปั้นดินเผาจะใช้วัตถุหลักคือ ดิน ในตัวดินนั้นมีหลายประเภท เช่น ดินขาว ดินแดง ดินดำ และดินเหนียวซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ดินเหนียวนำมาปั้นเพราะดินเหนียวนั้นเป็นดินที่ปั้นขึ้นรูปทรงได้ง่ายแล้วยังสามารถอุ้มน้ำไว้ได้นานกว่าดินอื่นๆ โดยในสมัยก่อนได้นำมาใช้ในการตกแต่งประดับภายในบ้านบางส่วนก็เป็นที่เอาไว้ใช้เป็นภาชนะต่างๆ ภายในบ้าน ในปัจจุบันการปั้นเครื่องปั้นดินเผาได้มีการสืบสานส่งทอดต่อรุ่นสู่รุ่นอาจจะมีบางประเทศที่ยังมีการอนุลักษณ์สิ่งเหล่านี้อยู่ ซึ่งในประเทศไทยเองก็เช่นกัน การปั้นเครื่องปั้นดินเผาเป็นสิ่งที่ต้องมีสมาธิสูง จินตนา ใจเย็น มีสัมผัสมือที่อ่อนโอนนุ่มนวล อารมณ์ศิลป์ จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการท่องเที่ยวประเทศไทยจึงนำสิ่งนี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการนำมาเผยแพร่สอนวิธีทำและได้ของเป็นที่ระลึก ใช้ระยะเวลาในการทำที่สั้น ซึ่งส่วนใหญ่ที่ปั้นจะเป็น ถ้วย ชาม จาน แจกัน แก้วน้ำ กระถาง หม้อเล็ก โอ่งเล็ก และอื่นๆ  การปั้นเครื่องปั้นดินเผาจึงเป็นที่นิยมในประเทศไทย นอกจากจะนั้นยังเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด นนทบุรี อีกด้วย