คุณรู้ไหมเครื่องบินสำคัญแค่ไหนกับการท่องเที่ยว

plane

img_2013102514112667เครื่องบิน คือ ยานภาพาหนะอย่างหนึ่งที่มนุษย์ได้คิดและสร้างขึ้นมา เป็นการคิดและสร้างออกมาเพื่อประโยชน์ของการเดินทางโดยตรง เครื่องบินมีลำหนึ่งสามารถบรรจุคนตามขนาดและโครงสร้างในการรับน้ำหนักเครื่องบินทั่วไปที่มีการสร้างขึ้นเพื่อโดยสาร ส่วนใหญ่จะรับคนได้ 300-400 คน ในตัวเครื่องบินหรือที่นั่งของผู้โดยสารจะไม่เบียดเสียดกัน ที่นั่งนิ่มนั่งแล้วรู้สึกสบายผ่อนคลายกว้าง ถ้าคนที่ไม่เคยนั่งเครื่องบินให้นึกภาพนั่งดูหนังอยู่ในโรงหนัง ความกว้างของ 1 ที่จะมีพอดีสำหรับ 1 คน สัมภาระของผู้โดยสารจะต้องนำฝากไว้ใต้ท้องเครื่องบิน ห้องเก็บสัมภาระของผู้โดยสารของเครื่องบินจะอยู่ข้างล่างที่เรานั่ง เครื่องบินมีการสร้างขึ้นเพราะเริ่มจากมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นและการค้าขาย เมื่อมีการท่องเที่ยวก็ต้องมีการเดินทางเกิดขึ้น แต่การเดินทางส่วนใหญ่ที่ใช้รถยนต์ ใช้เรือ คือการเดินทางที่มีระยะทางไม่ไกลจนเกินไปถ้าต้องเดินทางไกลอย่างเช่น กรุงเทพไปกระบี่ถ้านั่งเครื่องบินสามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 12 ชั่วโมง ถ้านั่งรถทัวร์หรือรถส่วนตัวต้องใช้เวลา 12 ชั่วโมงในการเดินทาง แต่ถ้าหากว่าเป็นเครื่องบินจะใช้เวลา 1 ชั่วโมง ถ้าเกิดรีบหรือมีธุระด่วนคนส่วนใหญ่ก็จะนั่งเครื่องบินเพื่อจะได้เร็วขึ้น แต่บางคนและอาจจะเป็นคนส่วนมากที่คิดว่า ถ้านั่งเครื่องบินประหยัดกว่าก็จริงแต่สิ้นเปลือง เพราะราคาจะมากกว่าการนั่งรถทัวร์ครึ่งหนึ่งหรืออาจจะมากกว่าเยอะ ส่วนใหญ่คนที่ใช้บริการเครื่องบินจะมีการเดินทางข้ามประเทศ ราคาในการเดินทางก็จะแตกต่างกัน คิดไปตามระยะทางปลายทาง ความปลอดภัยในการเดินทางมีมากกว่าการขับรถยนต์ หรือการเดินทางโดยนั่งเรืออีกด้วย ที่สำคัญเลยก็คือเครื่องบินไม่ต้องจอดติดไฟแดง และเครื่องบินก็ไม่ต้องจอดรับผู้โดยสารระหว่างทาง เครื่องบินมีจุดหมายปลายทางที่ไหนก็จะไปจอดที่นั้นไม่มีการแวะพักระหว่างทางเหมือนนั่งรถทัวร์หรือการขับรถยนต์ไปต่างจังหวัด เพราะถ้าเป็นรถยนต์เราเมื่อยล้าเนื่องจากขับมาไกลอาจจะแวะพักบ้างดังนั้น เครื่องบินสร้างขึ้นมาเพื่อประหยัดเวลาโดยตรง ในอนาคตของพวกเราอาจจะถ้ามีเครื่องบินคนละลำเลยก็ได้ แต่ถ้ามีเครื่องบินคนละลำเชื่อได้เลยว่าต้องมีสัญญาณจราจรบนท้องฟ้าตามมาเหมือนกับบนถนนชัวร์