ขวดน้ำพลาสติกไม่ใช่แค่ขยะบนพื้นถนนที่เราเห็นนะรู้ไหม

plastic bottle

dsc08413ขวดน้ำพลาสติกที่เราซื้อดื่มกินกันในชีวิตประจำวัน หลายคนคงมอบข้ามประโยชน์ของมันที่มีซ้อนอยู่ไว้อย่างมากมาย   ความจริงแล้วขวดพลาสติกเหล่านั้น สามารถนำมาสร้างรายได้หลักและรายได้เสริมให้กับบางครอบครัว แต่นอกจากขวดพลาสติกจะสร้างรายได้แล้ว ขวดพลาสติกก็ยังสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้เล็กๆ น้อยๆ    เพื่อนำมาใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน   ในการประดิษฐ์ของใช้จากขวดน้ำพลาสติกนั้น ถือว่าเป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในครอบครัวและยังช่วยลดปัญหาขยะล้นโลก ที่เป็นปัญหาโลกแตกที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เพราะในประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่ง ที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวอยู่ตลอด ดังนั้นเรื่องขยะและความสะอาดของเมืองไทย จึงต้องสมควรให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาด จึงได้มีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่มาจากขวดน้ำพลาสติก ตามโรงเรียนต่างๆ ในระดับชั้นประถมศึกษา ไปจนถึงมัธยมศึกษา ก็มีโครงการขยะรีไซเคิลเกิดขึ้น เพื่อให้เด็กรุ่นหลังได้เห็นประโยชน์และคุณค่าของขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว โดยมีการนำขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นของใช้ได้หลายอย่าง เช่น แจกันดอกไม้, อุปกรณ์ใส่เครื่องเขียน, แก้วน้ำ, กระปุกออมสิน, ที่เก็บช้อน-ส้อม ฯลฯ ซึ่งในโครงการที่โรงเรียนได้จัดขึ้นมานี้ ทำให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเห็นคุณค่าของสิ่งของที่เหลือใช้ต่างๆ  ว่ามันสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือนำไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งานในทางที่ดีกว่าเดิม ดีกว่าปล่อยให้ขวดน้ำพลาสติกนั้นเป็นเพียงแค่ขยะชิ้นหนึ่งบนท้องถนน และเมื่อมีการคิดประดิษฐ์ของใช้ที่มาจากขวดพลาสติกอย่างถังขยะเกิดขึ้น ไม่ใช่แค่ตามโรงเรียนที่จะมีโครงการสนับสนุนเกิดขึ้นแต่ ตามชุมชนต่างๆ  ก็ได้นำโครงการดีๆ แบบนี้มาเสนอและแนะนำให้กับคนในชุมชน เพื่อที่คนในชุมชนจะได้เห็นประโยชน์ของขวดน้ำพลาสติกกันมากขึ้นอีกด้วยจากที่มองกันว่ามันเป็นเพียงขยะชิ้นหนึ่งเท่านั้น