กล่องเอนกประสงค์กับวัสดุเหลือใช้

Multi Purpose Box

box-50กล่องเบียร์เป็นวัตถุดิบชนิดหนึ่ง ที่สามารถนำมาดัดแปลงให้เป็นกล่องเอนกประสงค์ได้หลายอย่างมาก เมื่อเราได้นำกล่องเบียร์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว วัสดุอุปกรณ์นำมาจากสิ่งของเหลือใช้และนำมาประดิษฐ์เพื่อใช้ประโยชน์ให้เป็นของที่ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันของเราได้ เช่น ชั้นวางเอกสาร กล่องใส่หนังสือ หรือ นำมาใส่ของเล็กๆ น้อยๆ ได้หรือนำมาเก็บของใช้เล็กๆ น้อยๆ ได้ วิธีการประดิษฐ์ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแค่นำกล่องเบียร์ที่เป็นกล่องเปล่า นำมาตัดแบ่งครึ่งให้ได้ปริมาณที่เท่ากัน และหลังจากนั้นก็นำกระดาษสี หรือกระดาษห่อของขวัญ มาห่อแปะให้ได้ความสวยงามรอจนกว่ากาวจะแห้ง ก็นำมาใช้ได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ กล่องลังเบียร์ถึงแม้จะเห็นว่ามันเป็นแค่เพียงกล่องกระดาษธรรมดา แต่ประโยชน์ของมันมีเยอะมาก และหาได้ง่ายตามร้านขายของชำทั่วไป ซึ่งกล่องลังกระดาษที่ได้ส่วนใหญ่แล้ว จะมาจากลังเบียร์ ลังใส่น้ำดื่มต่างๆ ลังใส่ขนม นำมาประดิษฐ์ เป็นกล่องเก็บของใช้ได้ ไม่ใช่เพียงแค่กล่องเบียร์เท่านั้น ยังมีวัสดุเหลือใช้อย่างอื่น ที่สามารถนำมาประดิษฐ์ได้หลากหลายรูปแบบเหมือนกัน คือ ขวดน้ำเปล่าหรือขวดน้ำอัดลมที่เป็นขวดพลาสติกไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ สามารถนำมาประดิษฐ์ได้เป็น ถังขยะ ดอกไม้ประดับตกแต่ง กระปุกออมสิน กระถางต้นไม้ แพลอยน้ำ โคมไฟ ตุ๊กตาประดับตกแต่ง ทั้งหมดนี้ทำจากขวดพลาสติกธรรมดาและยังมีกล่องนมหรือกระดาษที่เหลือใช้แล้ว กระป๋องอัดลม อาหารที่เป็นพวกกระป๋อง จะประดิษฐ์เป็นจำพวกของประดับตกแต่ง ของที่ระลึกเป็นแบบโมเดลของสะสม ส่วนกระดาษหรือกล่องนมจะประดิษฐ์เป็นโซฟา โคมไฟ กระถางต้นไม้ ตะกร้าและกระเป๋าที่ทำจากการสาน โดยสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากของอเนกประสงค์กับวัสดุที่เหลือใช้สามารถนำมาประยุกต์ใช้หรือรีไซเคิลใหม่ได้ ช่วยให้ลดภาวะโลกร้อน ช่วยสร้างกำไรรายได้ ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย การนำสิ่งของที่เหลือใช้มาริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะช่วยให้ภาวะโลกร้อนหายไป ต้องช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษด้วยนะ